Jaarvergadering Doarpsbelang

Dit jaar weer een Algemene Ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum op de boppeseal bij Jeroen en Lutske van Dijk. In de Coronajaren is het bestuur samen met de werkgroepen doorgegaan met het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van ideeën. Met het Masterplan 2020-2030 als leidraad.
Wilt u ook aanwezig zijn op de ledenvergadering, maar bent u geen lid?
Of stuur een mail naar dorpsbelang@reduzum.com en zij doen een formulier bij u in de bus.