It waar mei Piet

In hiele drokte juster yn de Haedstrjitte. Piet Paulusma kaam syn waarberjocht opnimmen foar SBS6. It levere wer in protte byldmateriaal op.