It swarte skiep fan de famylje

Sels yn de bêste famyljes komt it foar. Ek by in respektearre famylje as de Wiersma’s. Harren swarte skiep hjit fan Betty. En Betty Wiersma hâldt har net oan de regels mar docht gewoan wêr’t se sin oan hat.