It ryk fan ‘e muzyk

It popkoar Sjonge Jonge, mei ûnder oaren ús eigen Astrid Woltjer, is moarn te sjen op Omrop Fryslân. Lêstendeis joegen se al in spetterjend optreden yn ‘e tsjerke fan Friens. Allegear sjen dus.