It reint prizen yn waarm keatswykein

In grut tal keatsers stie dit wykein wer op it fjild. Op it Nederlânsk Kampioenskip Skoaljongens hellen Harm Smit, Mark Bloem en Marco van der Ley it fjirde plak. Op it sportfjild wie it Qlubb nachtkeatsten, dêr’t oant yn de nachtlike oerkes op de bal slein waard.