It kin noch net!

De iisklub giet net oer ien nacht iis. Dêrom hawwe se nei ynspeksje besluten dat de iisbaan noch net iepen kin. It iis is no 4,5 cm dik, mar moat 6 cm weze. De reedrydleafhawwers moatte dus noch efkes geduld ha.