It gelok fan Henk

It gelok fan Reduzum, it is sa goed as rûn, mar der binne noch allerhande minsken neadich foar allerhande ferskate putsjes! Fan koekjebakkers, theesetters oan’t dyk oersetters en noch folle mear. Dr sit dus ek fêst in leuk putsje foar dy by!! Wolsto graach meihelpe om de kuier ‘it gelok fan Reduzum’ op 17 en 18 oktober in sukses te meitsen? Bist tongersdei 15 oktober fan 18.00 – 20.00, freed 16 oktober fan 16.00 – 18.00 beskikber en 17 en 18 oktober middeis? Jou dy dan op mei in mailtsje nei reduzumgelok@gmail.com