Inzameling Klein Chemisch Afval

Als u dit logo aantreft op verpakkingen, dan betekent dit dat de inhoud bij afdanken moeten worden beschouwd als KCA. Het geldt niet voor de verpakking!
Lege verfblikken, lege flessen van terpentine of wasbenzine, uitgeharde verfkwasten en lege kitspuiten zijn geen chemisch afval, dit mag allemaal in de grijze container worden gedeponeerd.
Maandag 30 maart wordt in Reduzum KCA opgehaald. Donderdag 2 april in Friens en Idaerd.