Inzameling KCA Friens en Idaerd

Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals zware metalen, oplosmiddelen of giftige stoffen. Door het KCA gescheiden in te leveren , voorkom je dat mens en milieu in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het KCA worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. KCA dat niet kan worden gerecycled gaat naar speciale verbrandingsovens. Donderdag 11 maart wordt het KCA in Friens en Idaerd opgehaald.