Inzamelen Klein Chemisch Afval

Met de overgang naar de nieuwe gemeente Leeuwarden is er ook een verandering gekomen in het afval beleid van de nieuwe gemeente.
Omrin haalt drie keer per jaar het KCA (Klein Chemisch Afval) in de dorpen Reduzum, Friens en Idaard op.
A.s Donderdag 3 April worden op verschillende halteplaatsen het Klein Chemisch Afval ingezameld.