Inventarisatie oude interieurs

In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant – het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân werkt aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!