Intrededienst nieuwe dominee

Op zondagmiddag 1 juli 2018 hoopt ds. Liesbet Geijlvoet bevestigd te worden en intrede te doen als predikant van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. en de Protestantse Gemeente Ingwert. De dienst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de Laurentiuskerk van Raerd (SWF). De bevestiging zal plaatsvinden door ds. Janneke Nijboer uit Noordwijk. Wie op 1 juli niet kan, is welkom bij de dienst van 8 juli om 9.30 uur in Reduzum, waarin Ds. Liesbet Geijlvoet voorgaat.