Internationale dag van de vrede

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede is er op zondag 21 september 2014 een bijeenkomst van “Kleurrijk Vieren” in Reduzum, met als thema “Eenheid in Verscheidenheid”. Voorgangers en vrijwilligers uit verschillende religies en levensbeschouwingen werken mee aan dit programma.
Met elkaar vragen wij hiermee aandacht voor vredesactivisten in binnen- en buitenland en zetten we ons in voor een wereld zonder geweld en onrechtvaardigheid.