Inspraak bestuurlijke toekomst

In de Op ‘e Hichte, de gemeentelijke mededelingen, is al aangekondigd dat burgers die willen inspreken rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Boarnsterhim, dit niet kunnen doen op 15 december aanstaande maar op 1 december.