Inloopochtend met opvoed thema’s

Dinsdag 22 november was de eerste inloopochtend in de Trije Doarpen Skoalle. GGD Fryslân, opvoedpunt Leeuwarden en het dorpenteam organiseert deze ochtenden voor ouders van kinderen op de peuterspeelzaal en basisschool.
Ouders met vragen over opvoedingsvragen kunnen hier terecht.
25 jan 2017 is de eerst volgende inloopochtend.