Inloopavond Windpark A32

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren langs de A32 ten noorden van Grou in de gemeente Leeuwarden. Dit komt in een gebied parallel aan en ten westen van de spoorlijn/A32 Leeuwarden-Heerenveen en ten oosten van de bestaande hoogspanningsleiding 220kV, globaal tussen Grou en Wytgaard.
Voor meer informatie hierover wordt er 30 mei een inloopavond georganiseerd.