In skouderklopke foar Janke

Guon minsken steane altyd klear foar ien dy’t krekt wat mear soarch nedich hat as in oar. Se helpe dizze minsken thús, ha in lústerjend ear of begeliede se nei it sikehûs. Janke Kooistra is sa’n stille krêft en fertsjinnet hjirfoar in skouderklopke