In skouderklopke foar it ZPTH

Wat hat elk in wille hân om it swarte pyte trainingingshûs.
Wat foar de measten begûn, dy’t tochten dat it in grap wie, is eins útrûn op in fantastysk barren. Sels de media pikte it op.
In skouderklopke foar elk dy’t hjir, op hokker wize ek, oan mei holpen hat.