In skouderklopke foar in ‘bezige bij’

Har eigen bern binne al jierren fan skoalle. Mar dochs is se as helpâlder alle wiken op skoalle te finen.
Soks fertsjinnet in skouderklopke.