In skouderklopke foar Hylkje

Frijwilligers binne hiel belangryk foar in feriening. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jim ris troch dizze rubryk in skouderklopke jaan?