In skouderklopke foar Germ

In feriening kin net sûnder foarsitter. Mar no, nei fjirtich jier leit Germ de foarsitterhammer del. It is tiid foar in frisse wyn. Safolle jier oan it roer stien ha fertsjinnet in skouderklopke.