In skouderklopke foar Doarpsbelang

Doarpsbelang is dit winterskoft drok mei keuketafelpetearen. Troch in gesprek oan te gean mei buerten, wurkgroepen en ferienings besykje sy de takomstfisy foar de kommende jierren fêst te lizzen. Dêrom foar harren in skouderklopke.