In skouderklopke foar de túnman

De haach knippe of in gers meane, hy docht it al jierren, mar dit jier docht er dat foar de lêste kear. In memorabel skouderklopke .