In skouderklopke foar de skoalbern

Alle moannen bringe se ús mei de linepreat it lêste nijs. Mar ek by de ferkeap fan bernepostsegels as it heljen fan de krystwinsken binne dizze bern ree om hûs oan hûs te gean. Dit fertsjinnet fansels in skouderklopke.