In skouderklopke foar de froulju fan de fytsklub

Al 25 jier gean de Vrouwen van Nu simmerdeis mei-elkoar te fytsen. De froulju Tjitske, Ijmkje en Tsjeppy stippelje eltse moanne in moaie route út. En wa’t mar nocht hat kin meifytse. En dat al 25 jier lang. Soks ferstjinnet in skouderklopke.