In skouderklopke foar alle trainers en coaches

5 jeugdteams, E1, E3, B1, B2 en de C2 fan kuorbalferiening Mid-Fryslân binne dizze hjerst fjildkampioen wurden. In moaie opstekker foar harren trainer en coaches. Mei harren trainings en stipe witte se de jeugd te motivearjen oant sokke prestaasjes.
Dit fertsjinnet fansels in skouderklopke.