In opstekker foar Wietske

Neist har bestjoersfunksje docht Wietske Jorna noch in hiel soad oare saken foar de tennisferiening. It bestjoer is dan ek tige wiis mei har.