In nije skoalbus

Foar de krystfakânsje koene de skoalbern der al fan genietsje. Mei stipe fan ûnder oare de wynmûnegroep, tsjerkefûns en it Rabobank koöperaasjefûns, is it de buskekommisje slagge om in jongere, feiligere skoalbus oan te skaffen.