In nije foarmjouwing

De site bestiet dit jier 20 jier. Neist alle dagen farsk doarpsnijs, krige de site ek alle 5 jier in opfris beurt. Hoe komt de nije foarmjouwing der út te sjen?
Besjoch de 4e trailer fan de dokumintêre oer 20 jier Reduzum.com dy’t oare wike online komt.