In het spoor van de Eysinga’s

Friens kent een rijke adellijke historie. Het dorpje met zijn kerk, knus verscholen tussen het lommer, lag vroeger aan de kant van de Middelzee. In de periode van 1620-1849 stond in het dorpje de stins van de families Beslinga en Sytzama. Het gebouw is verkocht en afgebroken. Alleen de dertien rouwborden in het kerkje en de grafkelders op het kerkhof herinneren nog aan de vroegere adel. Ook de Fries familie Eysinga’s speelde een belangrijke rol
Zaterdagmiddag is de kerk tijdens tsjerkepaad weer open.