In gearrin fan omstannichheden

Kommend wykein gean de spilers fan tonielferiening ROTO los mei de komeedzje ‘In gearrin fan omstannichheden’.
Woansdei 11 febrewaris om 19.30 kinne de bern fan groep 6, 7 en 8 nei de generale.
Sneons is der nei ôfrin muzyk fan ‘Child of the giant’ ûnder yn’t kafee.