In feilige Snitserdyk

De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer. Om de weg door Tsienzerbuorren te veranderen wordt nu gewerkt aan grondaankoop voor een fiets/voetpad, dat ook gebruikt mag worden door de schoolbus. Na de zomer laat de provincie alvast kabels en leidingen verleggen.