In blokje om

Mooi waar as min waar, we gean der graach ris op út. Oer kuierpaden, fytspaden en tsjintwurdich ek oer de digitale sneldyk. Om’t der hieltiden mear strjitten yn byld komme mei Streetview op Google maps, is it no mooglik om fierder troch Reduzum, Friens en de wide wrâld te reizgjen.