In ‘bevlogen’ fotograaf

Freedtejûn 17 febrewaris hat de Fûgelwacht Reduzum e.o har jierlikse gesellige jûn. De jonge ‘bevlogen‘ fotograaf Ruurd Jelle van der Leij sil op dizze ynformative jûn fertelle oer syn wurk. Fan lyts ôf is der dwaande mei fûgels. Bûten dat hy der in protte fan ôf wit, makket hy ek prachtige foto’s.
Elk is wolkom om 20.00 yn kafee bar de  Welp.