Iepen Frysk kampioenskip Jeu de pelote

Maandag 19 juni start het 19e IFK Jeu de Pelote weer in Easterlittens. Reduzum moet maandag om 20.30 tegen Sexbierum spelen. In het dorp worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt verzocht om de auto’s van de deelnemers en bezoekers aan het IFK te parkeren bij de sportvelden of op het parkeerterrein aan de Baerderdyk. Tot ziens op It Plein in Easterlittens.