Kerk

Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a.

kerk-idaerdGertrudis Kerk
Buorren 6
9007 SC Idaerd
Contact: pknreduzum@gmail.com
Koster: Gerrit Hafma
Algemene informatie van PKN Kerk Reduzum – Idaerd c.a.


Van de kerk, oorspronkelijk gewijd aan de heilige Gertrudis, is de zadeldaktoren uit de 15e eeuw het oudst. In 1774 werd voor het schip de eerste steen gelegd door Cornelis Arent Scheltinga. De zes gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door Ype Staak. Er is een grafzerk van Carel van Roorda (1670). Het oorspronkelijke orgel van Willem Meinderts werd in 1806 vervangen door een orgel van L. van Dam en Zonen (verbouwd in 1886). De zaalkerk is in 1982 gerestaureerd onder leiding van R. Kijlstra. (Bron Wikipedia)
De kerktoren van Idaerd is eigendom van Monumenten Stichting Boarnsterhim.