Aktiviteitenkommisje

jeu-de-boulesAktiviteitenkommisje Idaerd
Contactpersoon:
Mw J Veenstra
Buorren 11
9007 SC Idaerd
tel: 0566-622102
jannyveenstra1@gmail.com


De activiteitencommissie organiseert zo nu en dan leuke activiteiten voor de inwoners van Idaerd.
Er is een grote variatie aan activiteiten; van een spelletje Jeu des boules tot en met een actieve fietstocht.
En van een gezellig samenzijn bij de kerstboom onder het genot van een glaasje Glühwein of warme chocolade melk,
tot en met een vragen quiz tijdens de jaarlijkse dorpsbarbecue. De activiteitencommissie zorgt voor vertier en plezier!