Hylke Speerstra in Idaard

Zondag 25 september komt Hylke Speerstra in Idaard vertellen over zijn succesvolle boeken “Het wrede paradijs” en “Op klompen door de dessa”.
Hij vertelt daarin levensverhalen uit belangrijke perioden van de recente (Friese) geschiedenis.
Zijn indrukwekkende verhalen worden en aangevuld en afgewisseld met liederen van de bekende Friese troubadour Adri de Boer.