Huodsjesparade op TDS

Prinsjesdag is in wichtige dei foar de polityk. De kening ferteld dan wêr it jild it kommend jier oan útjûn wurdt. Ek stean de huodsjes fan de bewindsleden altyd sintraal. Op skoalle is dizze tradysje ek: welk bern komt mei it moaiste (selsmakke) huodsje op skoalle? En wat wiene der in protte bern dy’t de muoite nommen hienen om in huodsje te meitsjen en mei nei skoalle te nimmen. Echt super! De sjuery hat fannemiddei alle huodsjes besjoen. Eke Bergsma, Kije van Dijk en Hannah Loonstra wiene de winners.