Hulp bij Slachtemarathon

Het dijkvak vanaf Slotdyk Raerd tot de Dillebrug valt onder de verantwoordelijkheid van de Slachtekommisje Reduzum. Zij zoeken voor zaterdag 13 juni hulp. Deze hulp is ’s morgens tot +/- half 12 nodig voor de catering en voor assistentie op het dijkvak. Voor de versiering van dat dijkvak zijn vlaggetjes nodig. Zijn er bewonners die bijv de buurtversiering voor deze dag beschikbaar willen stellen. Wil jij helpen, graag voor 20 januari een berichtje aan Slachtekommisje Reduzum