Huis aan huis verkoop actie

Ouders en andere vrijwilligers komen volgende week vanaf maandag 13 maart tot en met zaterdag 18 maart bij de deuren langs in Reduzum, Friens en Idaerd om chocolade paaseitjes te verkopen.
1 zakje kost €3.00 en 2 zakjes €5.00. Met de opbrengst van deze actie kunnen er extra activiteiten bekostigd worden.
De gehele opbrengst is voor peuterspeelzaal de Earste Wjukslach.