Houtkachels sûnder skoarstien

Der is in nije útfinning dyn foar houtkachels dêr’t gjin skoarstien foar nedich is. Mei help fan in PASSAAT-box kinne de echte HR houtkachels dôchs harren wurk dwaan. Foar mear ynformaasje, sjoch op www.tigchelkachels.nl