Houtkachels: comfort of overlast

De molenstichting houdt 6 oktober een infoavond in het kader van duurzame energie. Iedereen die geïnteresseerd is in hoe een hoog rendement tot stand komt en welke voordelen daarmee gepaard gaan, is van harte welkom.