Hoorzitting windenergie bij Proviciale Staten

Ivm het behouden en opschalen van ûs mûne hebben Doarpsbelang en diverse groeperingen ingesproken op hoorzittings bij de provinciale staten. Vanavond is er weer een hoorzitting, waarbij Reduzum ook weer vertegenwoordigd is.
Je kunt dit volgen op www.fryslan.nl/ps en hier de insprekers ook terugzien.
Voor Reduzum was dit P Renia op 18-11, B de Leeuw en O vd Meulen(DB)op 20-11