Hondenpoepbeleid in Reduzum

Sinds 1 januari 2014 maakt Reduzum deel uit van de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden wil graag een schone, mooie en veilige gemeente zijn. Dat vertaalt zich ook in het hondenbeleid ; hondenpoep moet altijd en overal in de openbare ruimte worden opgeruimd.
Dus geen poep op straat, speelplekken, plantsoenen, maar ook niet in bermen, sloten, vijvers en andere watergangen.