Hofkesjonge op it Swinlân

Moarntejûn is der in iepenbiere jûn oer de ynrjochting fan it Swinlân. Kinne we yn de takomst hofkesjonge op de Terp? Is der neitocht oer de bern dy’t yn dit nije stik fan Reduzum wenje? En hoe foldocht de strjitteferljochting?