Hoe gaan we verder met de molen?

Lange tijd heeft de wynmûnegroep niets van zich laten horen. Er was door de bewoners € 400000,- toegezegd om de molen te financieren.
Er is met veel mensen gesproken. Allemaal zijn ze positief over wat er tot nu toe is bereikt De wynmûnegroep heeft nu de keuze gemaakt, liever het risico lopen en de kans op de molen bevechten dan afwachten en zeker de molen verliezen. Mogen ze op jullie steun rekenen?