Hoe de heksen verdwenen

In de middeleeuwen was het kwaad in wezen iets dat buiten de mens zetelde, in de duivel en zijn trawanten. De heksenvervolgingen vormden in wezen een gevolg van deze zienswijze. Maar in de loop van de zeventiende eeuw begon dit perspectief op het kwaad te veranderen.
Laurentiuslezing door Jabik Veenbaas, schrijver, dichter en filosoof: Maandag 27 maart, Laurentiuskerk Raerd. Aanvang 20.00 uur