Hidde

Twa bliere eachjes
in mûltsje dat ropt
hantsjes dy’t gripe
in fuotsje dat skopt