“Het Levenseinde”

Op dinsdag 8 oktober is er een informatie avond over “Het Levenseinde”. Dokter Bartels zal o.a. vertellen over euthanasie en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.  Graag indien mogelijk de vragen vooraf mailen naar  Jelly v.d. Zijl:  t.postuma@kpnplanet.nl , zodat de vragen gebundeld doorgestuurd  kunnen worden naar dr. Bartels. De toegang is gratis en de koffie en thee staat klaar. Wilt u graag van huis worden gehaald? Dat kan, u kunt dan contact opnemen met Aukje de Vries 0566-601545.